יום ראשון, 17 באפריל 2016

יום חמישי, 7 באפריל 2016

טיפול פסיפס וצביעה במלון לוסקי-תל אביב

טיפול פסיפס וצביעה במלון לוסקי-תל אביב


 מצב קודם בניין

 פסיפס נפל במספר אזורים


 גם שיקום טיח בתחת מרפסות

 הסרת חלק פסיפס
 שיקום אזור שבו היה פסיפס

 שיקום באזורים אחרים שטיפת מים בלחץ בחזיתות הבניין

 מצב בניין אחרי שיקום
 תוצאות עבודות בגובה

 תוצאות שיקום פסיפס בחזותות המלון
 תוצאות שיקום בטון וטיח במרפסות המלון
 צביעה בצבע מיוחד נגד לחות אוויר ימית