יום רביעי, 14 ביוני 2017

שיקום בטון, התקנת אף מים כדי למנוע מים עומדים ועד יותר רטיבות. צביעה סופית בחזיתות הבניין מגורים בגבעת שמואל

שיקום בטון, התקנת אף מים כדי למנוע מים עומדים ועד יותר רטיבות. צביעה 

סופית בחזיתות הבניין מגורים בגבעת שמואל
מצב פלני עבודות שלנו
בעיות בטון במרפסות מצד פנימי
עבודות שלנו
תוצאות עבודותאף מים למנוע מים עמדים ועד רטיבות בעתיד


תוצאות שיקום בטון וצביעה בצד פנימי